Naše služby

01
Administratívna
správa nehnuteľností
02
Správa
projektových spoločností
03
Účtovníctvo
a controlling projektových spoločností
04
Financovanie
nehnuteľností
05
Technické
poradenstvo
06
Poradenstvo
v oblasti nehnuteľností

Správa projektových spoločností

Poskytujeme kompletnú správu projektových spoločností v oblasti nehnuteľností. Od administrácie korporátnych záležitostí vrátane zabezpečenia konateľa, cez správu originálov všetkých dokumentov, kontakt s úradmi, bankami, audítormi až po rokovania s klientami a  zmluvnými partnermi.

Účtovníctvo a controlling projektových spoločností

V tejto oblasti sa zameriavame na komplexné účtovníctvo projektových spoločností. Pripravujeme rozpočty a ich vyhodnotenie. Zabezpečujeme fakturáciu, sledovanie a manažment pohľadávok, administráciu došlých faktúr a platieb. Sme v kontakte s bankami a zabezpečujeme administratívu týkajúcu sa bankových účtov, bankových úverov a likvidity. Pripravujeme účtovné závierky a zabezpečujeme štvrťročný IFRS reporting pre vlastníkov. V oblasti daní zodpovedáme za prípravu priznaní pre daň z pridanej hodnoty, daní z nehnuteľností a dane z príjmu. Sme primárnym kontaktom pre daňových poradcov a podieľame sa na riešení daňových otázok.

Administratívna správa nehnuteľností

V tejto oblasti sa venujeme najmä správe zmlúv a zmluvných vzťahov spoločnosti. Pri nájomných zmluvách zabezpečujeme ich súlad s trhovými štandardmi a požiadavkami vlastníka, spravujeme zabezpečenia (vrátane bankových garancií) a pripravujeme, prípadne kontrolujeme rozúčtovanie prevádzkových nákladov. Sme kontaktným miestom pre nájomcov a ich maklérov pri prenájme. Sme zodpovední za koordináciu dodávateľov spoločnosti, najmä v oblasti technickej správy, dodávky energií a ostatných služieb. Pripravujeme podklady pre pravidelné ocenenia nehnuteľností a zabezpečujeme výberové konania v prípade investícií. Zabezpečujeme proces poistenia od výberu poisťovne až po likvidáciu prípadných poistných udalostí.

Poradenstvo v oblasti nehnuteľností

V tejto oblasti sa radi podelíme o naše technické a právne a ekonomické praktické skúsenosti získané počas takmer dvadsiatich rokov pri kúpe, plánovaní, výstavbe a následnom predaji mnohých projektov v oblasti nehnuteľností. Sústredíme sa na celý životný cyklus projektov od ich akvizície, cez správu až po prípadný predaj. Pri akvizícií nových projektov pre vás pripravíme posúdenie lokality, základných právnych súvislostí týkajúcich sa nehnuteľnosti, projektových kalkulácií, zabezpečenia výstavby vrátane posúdenia rozpočtu a základných náležitostí zmlúv pri výstavbe. Pri existujúcich nehnuteľnostiach posúdime nastavenie základných zmluvných vzťahov a nákladov správy. Pri predaji vám odporučíme spôsob predaja a zabezpečíme vám ďalšiu podporu v priebehu predajného procesu.

Technické poradenstvo

Pri technickom due dilligence preveríme projekt, ktorý máte v úmysle kúpiť alebo financovať. Zameriame sa na lokalitu, vlastníctvo, napojenie na inžinierske siete, technické prevedenie, povolenia, zmluvné vzťahy a náklady. V prípade, že sa jedná o projekt pred výstavbou zabezpečíme sprievodnú stavebnú kontrolu vrátane pravidelných správ pre investora alebo financujúcu banku.

Financovanie nehnuteľností

Pre váš projekt navrhneme optimálne financovanie. Vyberieme vhodnú formu, a na základe analýzy trhu a prípadného tendra odporučíme vhodného poskytovateľa. V prípade potreby posúdime celkové náklady a zmluvnú dokumentáciu.